Autokary i busy - parking

Po wprowadzeniu w 1964 r. kolei dużych prędkości w Japonii, która zaczęła przyciągać pasażerów na trasach długodystansowych z dala od linii lotniczych.Na początku historii Stanów Zjednoczonych prywatne spółki akcyjne posiadały większość akweduktów, mostów, kanałów, torów kolejowych, dróg i tuneli. Większość tego rodzaju infrastruktury transportowej znalazła się pod kontrolą rządu pod koniec XIX i na początku